Diamantové pasty

Diamantové pasty HD Rapid OS ředitelné   olejem a alkoholem

Nově vyvinutá polymerní báze dává pastám Rapid OS skvělé možnosti.
Pasta pracuje v širokém spektru teplot, od teplot pod bodem mrazu až do 150C,
včetně šikmých povrchů, kde standartní pasty tečou.

✔ Pasta je ekologicky nezávadná, doba skladováni je neomezená.

✔ Fizikalní vlastnosti zakladu pomáhají rovnoměrnému rozložení jednotlivých zrn diamantu ve vrstvě pasty, omezují vytvaření aglomeratu.

✔ Vysoka kvalita leštění je spojena s vyšším úbytkem materiálu a zaručuje perfektní výkon a rychlost práce.

фото
фото

Diamantové pasty HD Rapid OS ředitelné vodou a alkoholem, vysoká koncentrace

фотография

Diamantové pasty HD Rapid OS ředitelné vodou a alkoholem, extra-vysoká koncentrace

фотография

Diamantové pasty HD Rapid WS    vodou a lihem ředitelné

Diamantová pasta na bázi ředitelné vodou a alkoholem, s použitím monokrystalického diamantu,
dosahující vysoké hodnoty kvality povrchu na skoro všech druzích materiálů.

✔ Rovnoměrné rozložení jednotlivých zrn diamantu ve vrstvě pasty omezuje vytvaření aglomerátu.

✔ Pasta je ekologický nezávadná, doba skladovaní je neomezená.

фото
фото

Diamantová pasta HD Rapid WS, ředitelná vodou, vysoká koncentrace

фотография

Diamantová pasta HD Rapid WS, ředitelná vodou, extra-vysoká koncentrace

фотография
© 1991-2021 HD Superabrasives

All pictures and technical data used in this brochure are property of Haris Division. Unauthorized duplication is a violation of copyright law.

All pictures and technical data used in this brochure are property of Haris Division. Unauthorized duplication is a violation of copyright law.