Distribuce rozmeru diamantovych zrn

photo

Diamantové prášky, používané k výrobě past HD Superabrasives, prochází kontrolou na laserovém granulometru Horiba, který je certifikován firmou Reatch Technology GmbH, která zaručuje konstantnost deklarovaných rozměrů dle DIN nebo CSN normy. Jde o precizní kontrolu micronového rozměru a distribuci diamantových zrn v prášku. Paprsek koherentního světla z helium-neonového laseru prochází vzorkem analyzovaného prášku a je lomován. V difrakčním obrazci se objevuje mnoho soustředných kruhů, jejichž průměr závisí na velikosti zrn. Výsledky jsou uvedeny jako diagram distribuce velikosti zrn diamantového prášku. Je třeba vědět, že výsledky měření, získané laserovým granulometrem velikosti částic, je někdy třeba korigovat podle metody optického měření, která je deklarována ve většině státních standardů jako FEPA, ANSI nebo CSN.

photo
photo

VideoTest Micron Control

photo
Optický mikroskop Zeiss vybavený CMOS kamerou s vysokým rozlišením a speciálním měřicím softwarem VideoTest umožňuje kontrolovat přesnost velikosti jednotlivých zrn a distribuci diamantového prášku podle tvaru nebo velikosti. Tato poněkud pomalá metoda, poskytuje vysokou přesnost měření a vizuální monitorování vzorků mikronového prášku s velikostí od 3 mikronů a vice. Malé rozmery diamantového prášku od 0 do 3 um jsou nejlépe kontrolovány pomocí elektronového mikroskopu SEM; fotografie SEM, kalibrované pro měření velikosti, jsou také zpracovávány měřicím softwarem.
photo
photo
photo
© 1991-2021 HD Superabrasives

All pictures and technical data used in this brochure are property of Haris Division. Unauthorized duplication is a violation of copyright law.

All pictures and technical data used in this brochure are property of Haris Division. Unauthorized duplication is a violation of copyright law.