Diamantová suspense

Diamantová suspense    ECO DIAMOND POLISH

Vodou a alkoholem ředitelná, pro ploché honováni a leštění na automatech.

✔ Kratký čas zpracování strojem k dosažení požadované třídy drsnosti povrchu Ra.

✔ Vysoká stabilita suspenze.

✔ Plně ekologický základ suspenze.

фото
фото

ECO DIAMOND POLISH suspense, vodou a alkoholem ředitelná, monokrystalický diamant

фотография

ECO DIAMOND POLISH suspense, 5 litrů kanystr, velkoobchodní cena

фотография
© 1991-2021 HD Superabrasives

All pictures and technical data used in this brochure are property of Haris Division. Unauthorized duplication is a violation of copyright law.

All pictures and technical data used in this brochure are property of Haris Division. Unauthorized duplication is a violation of copyright law.